Name: nordfyn_logo.png.
Nordfyns Vandværk
FRISK VAND FRA HANEN
Velkommen til Nordfyns Vandværk


27-11-2023:
LEDNINGSBRUDDET ved Egense er nu delvist repareret, og der har været vand i hanerne siden kl. 19
MEN
Bruddet har forplantet sig til nogle samlinger et stykke væk fra selve brudstedet. Reparation vil ske tirsdag den 28/11-23, og det vil være nødvendigt at lukke for vandet fra kl. 9:30 og ca. 4 timer frem.
Følgende adresser bliver berørt:
Storhøjvej 52, 60 og 64
Egense Bygade: Alle
Egensegårdsvej: Alle
Strandvejen 156 til 182
Egensevej 62, 68 og 74

Se hovedtallene for produktionen i 2022 her

De landsdækkende medier har i weekenden 25-26/3-2023 beskæftiget sig en del med PFAS i drikkevand. Nordfyns Vandværk har udført analyser for de 12 PFAS-stoffer, som hidtil har indgået i programmet. Du kan se analyserapporterne her: 2020, 2021 og 2022.
I 2023 er der kommet yderligere 10 PFAS-stoffer med i programmet. Vi har nu modtaget den første analyserapport med det udvidede program. Du kan se den her. Prøven er taget den 22/9-2023.
Den korte konklusion fra de 4 rapporter er: Der er ikke påvist PFAS-stoffer i vores drikkevand!
Hvis du også ser efter pesticider, skal du huske, at vi først slap af med dem, da Pugholm-boringerne blev sat i drift i slutningen af 2021!
HUSK at du altid kan se analyseresultater via menupunktet "Vandkvalitet" og derefter vælge "Se vandkvalitet for Nordfyns Vandværk". Eller dette link, som leder direkte frem til taphaneanalyserne.

Vandværket har fået nyt telefonnr.: 70 60 28 89
(se mere på kontaktsiden)

Næste bestyrelsesmøde: 22/1-2024

Kogeanbefaling er OPHÆVET
UV-anlægget i vandværket giver nu tilstrækkelig sikkerhed for, at der ikke udsendes coliforme bakterier fra Vandværket. I samråd med Nordfyns Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed er kogeanbefalingen derfor ophævet.
Har du spørgsmål så kontakt os på kontakt@nordfynsvand.dk.Vi kan ikke tilbyde at besvare indlæg på Facebook


Vandværket blev etableret 1969 med første boringVærket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 4 råvandsboringer i drift.
I december 2021 slukkede vandværket for de 4 boringer og tog nye boringer på Pugholm i brug for at sikre forbrugerne forbrugerne vand, der overholder kravene til vandkvalitet.

Der er gennem tiden bygget til. De oprindelige åbne filtre i to bygninger er erstattet med automatiske åbne dobbelt filtre, og rentvandsbeholderen er udvidet i takt med øget udpumpning. Senere blev der monteret et trykfilter som forfilter til de åbne filter. Pumper og inventar er løbende udskiftet.

Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret.
Der leveres vand til 1.010 forbrugere, som aftager ca. 135.000 m³ vand årligt. Der er et par store forbrugere imellem.
Nordfyns Vandværk
Name: 2019-02-23 14.59.28.jpg.
UV-anlæg er startet d. 2/12-22 kl. 9:00 og har den forventede effekt !!
Her er status for prøven. d. 6/3-23
Klik her og se en forstørret udgave af tabellen. (Det er prøvens dato, du ser i tabellen).
Se lidt om kimtal i referatet fra bestyrelsesmødet den 16/1-23
Name: opflg_maalinger_www.png.
Der var ikke coliforme bakterier i prøverne den 5/4-23; men fortsat kim-22 i begrænset antal. Se referat fra bestyrelsesmødet den 17/4-23 (bilag 2).
Vi tager prøver fra alle trin fra boringer til afgang vandværk den 24/4 og 1/5-23 for tilrettelæggelse af næste tiltag. Derefter tages der prøver månedligt.

HUSK

Løbende at holde øje med din vandmåler.
Det kan være dyrt at lade være...

VIDEN OM VAND

Her finder du almen info om vand i Danmark,
spare råd og meget mere

KONTAKT

Nordfyns VandværkAgernæs, 5450 Otterup
Telefon: 70 60 28 89
Man-tor: 8-16, fre: 8-12
(Aften/nat/weekend/helligdage: Omstilling til vagttelefon)
Email: kontakt@nordfynsvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net