Name: nordfyn_logo.png.
Nordfyns Vandværk
FRISK VAND FRA HANEN
Velkommen til Nordfyns Vandværk
Sæt allerede nu et "X" i kalenderen:
Generalforsamling tirsdag den 14/3-2023 kl. 19 i Bårdesø Forsamlingshus
Nærmere følger senere iht. vedtægterne; men HUSK at forslag, der ønskes optaget til vedtagelse på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 15. februar 2023

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes mandag den 20. februar 2023

Vandværket har fået nyt telefonnr.: 70 60 28 89
(se mere på kontaktsiden)Kogeanbefaling er OPHÆVET
UV-anlægget i vandværket giver nu tilstrækkelig sikkerhed for, at der ikke udsendes coliforme bakterier fra Vandværket. I samråd med Nordfyns Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed er kogeanbefalingen derfor ophævet.
Har du spørgsmål så kontakt os på kontakt@nordfynsvand.dk.Vi kan ikke tilbyde at besvare indlæg på Facebook


Steen Madsen er udtrådt af bestyrelsen og er fratrådt som anlægspasser. Bestyrelsen har derfor gennemført en ny konstituering. Ayoe Primdal blev valgt som suppleant på generalforsamlingen og deltager derfor i bestyrelsesarbejdet.
Du kan se resultatet af konstitueringen i referatet fra bestyrelsesmødet den 18. november 2022 eller på kontaktsiden.Vandværket blev etableret 1969 med første boringVærket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 4 råvandsboringer i drift.
I december 2021 slukkede vandværket for de 4 boringer og tog nye boringer på Pugholm i brug for at sikre forbrugerne forbrugerne vand, der overholder kravene til vandkvalitet.

Der er gennem tiden bygget til. De oprindelige åbne filtre i to bygninger er erstattet med automatiske åbne dobbelt filtre, og rentvandsbeholderen er udvidet i takt med øget udpumpning. Senere blev der monteret et trykfilter som forfilter til de åbne filter. Pumper og inventar er løbende udskiftet.

Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret.
Der leveres vand til 1.010 forbrugere, som aftager ca. 135.000 m³ vand årligt. Der er et par store forbrugere imellem.
Nordfyns Vandværk
Name: 2019-02-23 14.59.28.jpg.
UV-anlæg er startet d. 2/12-22 kl. 9:00 og har den forventede effekt !!
Her er status pr. d. 25/1-23 kl. 21:00
Klik her og se en forstørret udgave af tabellen. (Det er prøvens dato, du ser i tabellen).
Se lidt om kimtal i referatet fra bestyrelsesmødet den 16/1-23
Name: opflg_maalinger_www.png.
Næste prøve tages 6/2-23

HUSK

Løbende at holde øje med din vandmåler.
Det kan være dyrt at lade være...

VIDEN OM VAND

Her finder du almen info om vand i Danmark,
spare råd og meget mere

KONTAKT

Nordfyns VandværkAgernæs, 5450 Otterup
Telefon: 70 60 28 89
Man-tor: 8-16, fre: 8-12
(Aften/nat/weekend/helligdage: Omstilling til vagttelefon)
Email: kontakt@nordfynsvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net