Name: nordfyn_logo.png.
Nordfyns Vandværk
FRISK VAND FRA HANEN
Vandkvaliteten
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og i ledningsnettet.
Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper:
- A-prøver hos forbruger
- B-prøver hos forbruger
- Driftskontrol på vandværk og ledningsnet
- Boringskontrol på alle boringer
Detaljer i vandets kemiske sammensætning og udvikling følges på mitdrikkevand.dk, som er en ekstra service overfor forbrugerne med en særlig interesse i deres drikkevand
Info om drikkevand:
Du kan følge drikkevandets kvalitet ved at trykke på "Se vandkvalitet for Nordfyns Vandværk" herunder.
Her kan du se grafer og forklaringer til hvert enkelt stof.
Det vigtigste for dig er punkterne "taphane" og "ledningsnet".
Nordfyns Vandværk stiller alle analyseresultater fra den lovpligtige kvalitetskontrol til rådighed via mitdrikkevand.dk
Se den historiske udvkling af de forskellige parametre via grafer og se også forklaringer på de forskellige stoffer.
Du finder en mere udførlig; men let forståelig forklaring til parametrene med knappen "Sådan læses vandanalyserne".


Mitdrikkevand.dk

Name: md forside.JPG.
Nordfyns Vandværk leverer drikkevand som overholder sundhedsgrænserne for drikkevand.

På mitdrikkevand.dk kan du læse mere om hver enkelt stof og se grafer for den historiske udvikling af alle analyseparametre.
Vil du vide mere om vand, kan du finde mere på vandguiden.dk
Name: 2019-10-21 12.07.03.jpg.
Name: 2019-10-21 12.06.37.jpg.
Name: 2019-10-21 11.58.32.jpg.
Nordfyns Vandværk
Name: 2019-02-23 14.59.28.jpg.
Driftsstatus
Vandværkets drift er normal.
UV-anlæg er fortsat i drift.
Den udpumpede vandmængde i 2023 endte på 131.385 m3 mod 127.610 i 2022.
Vandspildet er stadig yderst tilfredsstillende og er nu nede på 3,3% mod 3,4% i 2022.
Name: Udpumpet_md.png.
Vi har ikke set coliforme bakterier i vandet siden 2. januar 2023, hvor der blev fundet én i Norup.
Vi overvåger fortsat boringerne og afgang vandværk ud over det rutinemæssige kontrolprogram, da vi fortsat finder kim-22.
Grænseværdien for kim-22 er 200 ved forbruger. Vi har senest den 31. januar 2024 fået målt i Krogsbølle og afgang vandværk. Der er ikke målt hverken kim-22 eller coliforme nogen af stederne

HUSK

Løbende at holde øje med din vandmåler.
Det kan være dyrt at lade være...

VIDEN OM VAND

Her finder du almen info om vand i Danmark,
spare råd og meget mere

KONTAKT

Nordfyns VandværkAgernæs, 5450 Otterup
Telefon: 70 60 28 89
Man-tor: 8-16, fre: 8-12
(Aften/nat/weekend/helligdage: Omstilling til vagttelefon)
Email: kontakt@nordfynsvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net