Name: nordfyn_logo.png.
Nordfyns Vandværk
FRISK VAND FRA HANEN
Vandkvaliteten
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og i ledningsnettet.
Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper:
- A-prøver hos forbruger
- B-prøver hos forbruger
- Driftskontrol på vandværk og ledningsnet
- Boringskontrol på alle boringer
Detaljer i vandets kemiske sammensætning og udvikling følges på mitdrikkevand.dk, som er en ekstra service overfor forbrugerne med en særlig interesse i deres drikkevand
Info om drikkevand:
Du kan følge drikkevandets kvalitet ved og trykke på mitdrikkevand.dk herunder.
Her kan du se grafer og forklaringer til hvert enkelt stof.
Du skal kun forholde dig til drikkevandet.
Info om råvand:
Tilsvarende kan du se grafer fra hver af de 4 boringer.
Der indvindes med dobbelt pumper i foreløbigt 2 boringer - B1 og B3. Her er der fundet stor forskel i kvaliteten i nedre og øvre råvand. Analyser for det øvre vand kan ses nederst på siden under "kontrolboringer".
Vi bruger altid det bedste råvand (nedre) til produktion af drikkevand.
Derfor forventer vi i løbet af foråret, at vandkvaliteten vil blive væsentlig forbedret.
Nordfyns Vandværk har analyseresultater liggende på mitdrikkevand.dk.
Se den historiske udvkling af de forskellige parametre via grafer og se også forklaringer på de forskellige stoffer.

Følgende parametre overskrider den vejledende grænseværdi for drikkevand på afgang vandværk (10/12-19):
Desphenyl-choridazon 2,9 - max.0.1
Methyl-desphenyl-choridazon 0.45 - max. 0.1

Mitdrikkevand.dk

Name: md forside.JPG.
Nordfyns Vandværk leverer drikkevand som overholder sundhedsgrænserne for drikkevandet, men vi har udfordringer med pesticidrester, som ligger over grænseværdien for rent drikkevand.
Vandværket har dispensation frem til 2022.
Bestyrelsen arbejder med en handlingsplan for rent drikkevand.
Vi planlægger en folder om rent drikkevand. Når den er færdig kan du se den her.
I 2020 vil der blive inviteret til ”åben vandværk”, hvor du som forbruger kan komme forbi og få mere at vide om handlingsplanen for rent drikkevand og forsøg om at redde vores fælles vandværk og lokale kildeplads.
Der indvindes nu på en særlig måde, og vi undersøger om vi ret hurtigt kan få forbedret drikkevandskvaliteten.
På mitdrikkevand.dk kan du læse mere om hver enkelt stof og se grafer for den historiske udvikling af alle analyseparametre.
Vil du vide mere om vand, kan du finde mere på vandguiden.dk
Name: 2019-10-21 12.07.03.jpg.
Name: 2019-10-21 12.06.37.jpg.
Name: 2019-10-21 11.58.32.jpg.
Nordfyns Vandværk
Name: 2019-02-23 14.59.28.jpg.

Driftsstatus

Vandværket kører normalt
Hårdhed = 11

HUSK

Løbende at holde øje med din vandmåler.
Det kan være dyrt at lade være...

VIDEN OM VAND

Her finder du almen info om vand i Danmark,
spare råd og meget mere

KONTAKT

Nordfyns VandværkC/O Midt Regnskab
Nørlundvej 1, Kølkær,
7400 Herning

Telefon: 21224880Email: kontakt@midtregnskab.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net