Velkommen til Nordfyns Vandværk

CVR-nr.: 5870 1718

Vandværket blev etableret 1969 med første boring.  

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 4. råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.

  

 

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

 Nyt

Til forbrugere under Nordfyns Vandværk - Version 2017-10-02_1

Notat om pesticider i Nordfyns Vandværk


 

Driftsstatus

 

Vandværket kører normalt.

 


Nye analyse rapporter af 21. august 2017

 

Vi har den 28. august 2017, modtaget resultatet af den nye prøve, der viser et indhold på 0.053 (grænseværdien er 0.10

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Nye analyse rapporter 20-07-2017

Vi har modtaget nye analyserapporter fra prøver udtaget den 12. juli 2017.

Her viser analyserapporten at CGA 108906 på boring 2 er på 0.34 µ/l og overskrider derved kravværdien på 0.1 µ/l.

Den boring er taget ud af drift

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Yderlig info se linket

Notat om sundhedsmæssige effekter af metalaxyl og CGA

Vandværker skal teste for flere pesticidrester i drikkevandet

 

Velkommen til Vandværkets nye hjemmeside.

CVR.nr. 5870 1718

Nordfyns vandværks forsyningsområde er primært Krogsbølle og Norup sogne

VANDVÆRK
afholder ordinær generalforsamling
i vores Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden i bestyrelsen i hænde senest d. 15.08 det pågældende år.
Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændringer.

Mvh. bestyrelsen

Opkrævning:
Der udsendes 4 årlige opkrævninger.

Til betaling i februar måned, udsendes årsopgørelse for det forgangne år samt a conto betaling for perioden januar til marts.

Til betaling i maj udsendes a conto betaling for perioden april til juni.

Til betaling i august udsendes a conto betaling for perioden juli til september

Til betaling i november  udsendes a conto betaling for perioden oktober til december 


Følg dit forbrug på vandværkets hjemmeside:
Vælg: Selvbetjening 

 

→ 

Kundeportal.
Dit forbrugernummer og pinkode fremgår af den seneste opgørelse fra vandværket.

Om Nordfyns Vandværk

Vandværket blev etableret 1969 med første boring

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 4. råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.


Ikon Læs mere

 

Der er gennem tiden bygget til, de oprindelige åbne filter i to bygninger, er erstattet med automatiske åbne dobbelt filter, og rentvandsbeholderen er udvidet i takt med øget udpumpning. Senere blev der monteret et trykfilter som forfilter til de åbne filter. Pumper og inventar er løbende udskiftet.

Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. Der leveres vand til 1.005 forbruger som aftager ca 135.000 m3 vand årligt. Der er et par store forbrugere i mellem.Ikon Læs mere

Nyheder

I 2015 begyndte vi at monteres nye Kamstrup vandmålere som kan fjernaflæses.

Generalforsamling afholdes i September i forsamlingshuset kl. 19.00.

 

 

 


Ikon Læs mere

Kontaktinformation

Nordfyns Vandværk
Thygesensvej 2
5450 Otterup

Telefon: 6487 1489
Email: nfv@ms-revision.dk


Drift
Palle Knudsen
Mobil 4012 7146
mail: palleknudsen64@gmail.com


Kasserer
Mogens Stougaard
Mobil 2122 5001
mail ms@ms-revision.dk

 

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 31903